Draai voor klassieke weergave

VSO Alphons Laudy

Kijk wat je allemaal kunt doen op het VSO

SO op de Koetsveldschool

Ons onderwijs is gewoon waar het gewoon kan en alleen speciaal waar dat nodig is. Leren kan soms best moeilijk zijn, dus zorgen wij altijd voor extra hulp.

Vrijeschool ZML/MG cluster 3

Neem een kijkje in de wereld van de leerlingen op de ZML/MG school De Lans voor vrijeschool onderwijs.

Gesponsorde koppelingen

SO en Ned. Openluchtmuseum

Sinds enkele jaren heeft het Openluchtmuseum een programma voor leerlingen die speciaal onderwijs volgen. In een omgeving waar alles draait om meedoen, komen kinderen met een leerachters

Netwerk ZIEk Zijn en ONderwijs

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Lees meer

SBO De vuurvogel

Op deze school wordt gewerkt in een circuitmodel

ICT in het onderwijs

Op Orion College Beijerland, een school voor VSO in Amsterdam , wordt ICT ingezet in de gymles. Niet alleen om de leerlingen gemotiveerd te houden, maar ook om op een actieve manier te werken aan bijvoorbeeld taal-e

Over de speciaalonderwijs pagina

Speciaal onderwijs is er voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en leerlingen die vanwege leer- of gedragsproblemen extra zorg nodig hebben. De 10 soorten scholen voor speciaal onderwijs zijn onderverdeeld in vier clusters. De overheid wil dat leerlingen vanuit het speciaal onderwijs waar mogelijk instromen in het gewone onderwijs. Of dat ze kunnen doorstromen naar een gewone vervolgopleiding. Het voortgezet speciaal onderwijs is bedoeld voor: •lichamelijk gehandicapte leerlingen •slechthorende/ziende leerlingen •zeer moeilijk lerenden •langdurig zieke leerlingen van 12 tot 20 jaar.

Laatste update:
11 oktober 2020

Over de beheerder

Heeft u nog een leuke link suggestie, neem dan contact op met de beheerder.

Contact met de beheerder

FUN-IE-FIT

Meer over dit unieke game-, sport- en healthcentrum in Almelo lees je op hun website

De Leilinde in Heusden

Dit is de eerste school voor speciaal onderwijs met een Dalton-licentie.