Draai voor klassieke weergave

Over de speciaalonderwijs pagina

Speciaal onderwijs is er voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en leerlingen die vanwege leer- of gedragsproblemen extra zorg nodig hebben. De 10 soorten scholen voor speciaal onderwijs zijn onderverdeeld in vier clusters. De overheid wil dat leerlingen vanuit het speciaal onderwijs waar mogelijk instromen in het gewone onderwijs. Of dat ze kunnen doorstromen naar een gewone vervolgopleiding. Het voortgezet speciaal onderwijs is bedoeld voor: •lichamelijk gehandicapte leerlingen •slechthorende/ziende leerlingen •zeer moeilijk lerenden •langdurig zieke leerlingen van 12 tot 20 jaar.


Laatste update:
13 februari 2019

Over de beheerder

Heeft u nog een leuke link suggestie, neem dan contact op met de beheerder.


Contact met de beheerder